INFORMACE O FIRMĚ

Jsme firma s dlouholetými zkušenostmi v oboru - zemní stavební práce, demolice a recyklace stavebních odpadů
založena v roce 1994.

SLUŽBY

Dovolujeme si vám nabídnout následující služby

STAVEBNÍ ČINNOST
A DEMOLICE

  • Strojní zemní práce

  • Bourání a demolice staveb včetně uložení odpadu

  • Inženýrské stavby

  • Dopravní stavby

  • Opravy komunikací

RECYKLACE STAVEBNÍCH
A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

  • Provoz recyklační deponie

  • Příjem stavebních odpadů

  • Prodej recyklátů

  • Mobilní recyklace v místě staveb


FOTOGALERIE

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB

Děkujeme vám za návštěvu a dovolte nám nabídnout následující služby:
Recyklaci stavebních
a demoličních odpadů
Dopravní stavby
Veškeré zemní strojní práce
Demolice staveb
Nakládání s odpady
Inženýrské stavby
Sekání – mulčování trávy
a náletových křovin
Doprava sypkých
a stavebních materiálů
Kontejnerová doprava

Energetické úspory ve společnosti Dočkal CZ

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015431

...pokračování

KONTAKTY

Adresa

Provozovna: Polní Voděrady 105, okres Kolín 280 02 E-mail: info@dockalcz.cz
www.dockalcz.cz

Fakturace

IČO: 24715247
DIČ: CZ24715247